top of page

Nyheter

Fäst-bänk

2023-02-05

Ny bänk vid busshållplatsen

Föreningens områdesansvarige Börje Reuterwall har snickrat ihop en bänk till busshållplatsen. Detta gör inte bara att busskuren ser mycket trevligare ut, det är även härligt för barnen att ha något att sitta på när dom väntar på skolbussen.

Bra jobbat Börje!!!

Fäst-Nyhetsbrev

2022-10-26

Nyhetsbrev från styrelsen

Från och med nu så kommer styrelsens nyhetsbrev att läggas till föreningens hemsida. Nyhetsbreven går att finna under nyhetsfliken och dom ligger attachade som pdf filer.

2022-05-11

Vårens städdag 2022

Tack alla medlemmar som var med på vårens städdag den 23 april. Det var en lyckad sammankomst där vi fick mycket gjort. Det finns fortfarande en del småhögar med ris längs med vägarna som måste tas upp, detta kommer att åtgärdas av områdesansvariga. Sedan så finns det fortfarande ganska stora mängder kvar efter de träd som fälldes i anslutning till vändplanen på Långbackavägen. Områdesansvariga återkommer om hur detta ska lösas

Fäst-städdagvår

2022-04-26

Ny ordförande i LBBK!

Lagnövikens Bad och Båtklubb fick en ny styrelseordförande på den återupptagna årsstämman i samband med städdagen den 23 april. Lena Tansey var valberedningens förslag och stämman beslutade enligt förslaget. Det innebär att vi åter igen har samma ordförande i både LBBK och LSFF. Vi tackar Lena för att hon accepterat positionen och hoppas att det gynnar både LSFF och LBBK.

Fäst-NyOrdförande
Fäst-LBBKMöte

2022-03-30

Återupptaget årsmöte LBBK.

Datum: den 23 april 2022 (i samband med städdagen)

 

Tid: Vid lunchrasten (c:a 12.00)

 

Plats: Grillplatsen nere vid Lagnöviken

Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

5. Upprättande av röstlängd

6. Godkännande av kallelse till mötet

7. Fastställande av dagordning

8. Val av ordförande till föreningen

9. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

10. Mötets avslutande

 

Välkomna

 

Styrelsen i Lagnövikens Bad- och Båtklubb

Fäst-stämma

2022-03-22

Dags för ordinarie föreningsstämma!

Lördag den 2 april 2022 

Plats: Skärborgarnas Hus, Trosa

Tid: LSFF's stämma startar efter LBBK's stämma som börjar kl 12:00.

Mer information hittar ni under dokument Föreningsstämman 2022

Fäst-viltstängsel

2022-03-29

Viltstängsel!

AB Hvalfisken har ansökt om att sätta upp viltstängsel runt Trosaskogen 1:1. Mer info på denna sida

Fäst-elstad

2022-03-24

Till er med eldstad!

I år kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i samfälligheten 

Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mail eller telefon:

 

 Telefon: 0155-21 65 09

 Mail: info@kustsotarna.se 

 

Detta för att dom ska kunna kontakta er med tänkt tid för besök.

 

Sotarna tackar för ert samarbete och önskar trevlig sommar!

Fäst-städ

2022-03-09

Vårens städdag!

Den 23 april kl 09:00 samlas vi på fotbollsplanen/lekplatsen. Klockan 13:00 så avslutar vi med korvgrillning nere vid badplatsen. 

Mer information om vad som behöver göras på städdagen kommer senare.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. 

Fäst-ved

2022-03-09

Ved, ved och ved!

Träd har fällts nedanför vändplanen i slutet av Långbackavägen. Det är fritt fram för föreningsmedlemmar att kapa upp, köra hem och omvandla fällorna till ved. Man får ta vara på alla träd som är fällda som ligger utanför tomten Långbackavägen 33.

2022-02-21

Meddelande från Valberedningen.

Det saknas en kassör i styrelsen för 2022. Så om det är någon som är intresserad av ett roligt "arbete" tillsammans med ett härligt gäng så hör av er till Ronnie Mårtensson på Tel: 0730775488

Fästpunkt 1

2022-01-21

WebMaster söker bilder till hemsidan

Hej kära medlemmar, för att kunna göra vår hemsida ännu bättre och levande så letar jag efter vackra bilder på våra omgivningar, medlemmar som går med på att synas på bild och allt annat som rör vår förening. Om ni sitter på fina bilder så mail:a dom gärna till webmaster@lagno.se

Ps skriv gärna att ni går med på att dom publiceras på vår hemsida (alltså dom blir publika).

Tack!!!

bottom of page