Lagnövikens Samfällighetsförening

  • Black Facebook Icon
Vackert boende i havsnära natur
Samfälligheten hemsida 220320 _04.jpg

Information Från Styrelsen inför vintern

Nu har hösten kommit och snart har vi vinter, snö och halka i
området. Förra året hade vi tyvärr en av de boende som halkade
och skadade sitt ben illa. Med anledning av detta och för att i
görligaste mån motverka upprepningar av detta vill vi lämna
följande information.


• Vårt område plogas och sandas i enlighet med vad som är
brukligt för samfälligheter. Detta sköts av en extern
entreprenör som plogar i enlighet med avtal och sandar mot
avrop.


• Vissa ytor, exempelvis mellan containrarna på
återvinningsstationen och vid brevlådorna, kan inte sandas
med maskin. För den skull finns lådor med sand och skyffel så
att man kan sanda manuellt. Om man upplever omfattande
halka inom området, skall man anmäla det till vägansvarig
(eller någon i styrelsen) som får göra en bedömning av lämplig
åtgärd. Vid lokal halka enligt ovan bör man själv direkt åtgärda
problemet med sand från sandlådor.

• Det är viktigt att ha i åtanke att när det är vinter och halt så
har man också själv ett ansvar för att ha lämplig utrustning för
årstiden – vinterdäck på fordon och broddar på skor. Man
måste alltid räkna med att eventuellt sandningsbehov inte
hunnit utföras eller att det kan finnas fläckar där sand av en
eller annan orsak inte fastnat.


• Man kan inte räkna med att en halkskada med automatik
innebär ett skadeståndsansvar för samfällighetsföreningen.
Tvärt om så krävs ett vållande genom försummelse för att
ansvaret ska kunna prövas. Har föreningen gjort vad som
bedöms vara normal halkbekämpning så är ett
skadeståndskrav svårt att genomdriva. Detta har diskuterats
med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) där vår förening är
medlem.

 

Om samfälligheten

Med vackra omgivningar och promenadavstånd till egen badplats och egna båtbryggor ligger detta fina område. Lagnöviken är ett omtyckt område bestående av ca 100 fastigheter och med omgivningar som erbjuder såväl närhet till hav och natur som till all service i Trosa.
 

För de minsta barnen finns förskola och fritidshem i området och för de större går skolbuss från Lagnöviken in till grundskolorna i Trosa. I området finns även en fin 18-håls golfbana för dig som gärna spenderar tid med en golfklubba i handen. 
 

Området är sedan 2011 anslutet till kommunalt vatten och avlopp och det finns möjlighet att ansluta sig till fibernät

 

Organisation

Lagnövikens samfällighetsförening förvaltas av den valda styrelsen. Styrelsen, revisorer och valberedning väljs på den ordinarie föreningsstämman för en tid som är beroende på uppdragets mandatperiod.

Adress:
Lagnövikens Samfällighetsförening
c/o Lena Tansey
Åsvägen 8
619 92 Trosa

Org-nr: 716402-3066        
Bg: 340-2641

E-post: info@lagno.se

 

Ekonomi

Styrelsen i Lagnövikens Samfällighetsförening har under flera år arbetat strukturerat med underhålls- och förnyelseplaner för att kunna bygga upp fonder som ska kunna möjliggöra en långsiktig förvaltning av föreningens, dvs. medlemmarna tillgångar.

Området är idag mycket välskött och ordinarie föreningsstämmorna har under flera års tid fattat genomtänkta beslut som lett till att styrelsen kunnat genomföra föreslagna planer i akt och mening att säkra vårt bostadsområdes långsiktiga utveckling.

För att se de olika ekonomiska rapporterna se under fliken dokumentation - Ekonomi

 

Bad och Båtklubben

Nere vid viken i Lagnöviken hittar du en mysig  badstrand med badbrygga. Här finns båtplatser till de boende i Lagnöviken.

 

Lediga båtplatser!

Söker du båtplats i Trosa? Lagnövikens Bad- och Båtklubb har lediga båtplatser som även hyrs ut till icke boende i området. Kontakta Lagnövikens Bad- och Båtklubb via mejl: lbbk@lagno.se eller hamnkapten Fredrik Högberg på mobilen, 072 535 48 91.

Lagnövikens Bad- och Båtklubb ligger i viken mittemot Trosa havsbad och innan inloppet till Trosa. Från Lagnöviken når du snabbt den vackra skärgården.

 

Galleri

Samfälligheten hemsida 220320 _20
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _19
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _18
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _16
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _17
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _15
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _14
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _13
press to zoom
Samfälligheten hemsida 220320 _11
press to zoom
1/4