top of page

Årsavgifter

Årsavgiften betalas av den/de som står som fastighetsägare enligt debiteringslängden som presenteras i kallelsen till ordinarie föreningsstämman.

Det är föreningsstämman som fattar beslut om hur stor avgift som ska betalas varje år. Hela avgiften ska betalas senast den 30 april samma år.

Årsavgifterna för 2022:

Fastboende: 5984 SEK

Fritidsboende: 5003 SEK
 

bottom of page