top of page

Anläggningsbeslut

Anläggningsbesluten är grunden till vilka verksamheter som det är tillåtet för styrelsen att förvalta. Lantmäteriet är den myndighet som samfällighetsföreningar lyder under.

bottom of page