top of page
Nybänk

2024-02-25

Föreningsstämma 2024

Årsmöteshandlingarna för stämman 2024 går att finna under Dokument > Föreningsstämman 2024. Eller klicka på denna länk.

2024-02-05

Nyhetsbrev februari

Snön faller och det gör vi också ibland. Snöröjning och sandning görs regelbundet men det går inte att garantera att alla ytor är halkfria. Styrelsen har skapat en kontrollfunktion för att öka effektiviteten ytterligare.

 

Samfällighetsföreningen har en hjärtstartare. Den finns i entrén till Lagnö Bo. Startaren är självinstruerande och lätt att använda. Under vårens gemensamma arbetsdag planerar vi att ha en instruktion om hur startaren fungerar.

 

Årsmötet hålls lördag 16/3 2024 i Pensionärernas Hus i Trosa med början klockan 13. En kallelse kommer att skickas ut till samtliga i föreningen. Årsmöteshandlingarna går att finna här.

 

Föreningen betalar moms från och med 1/1 2024. Det kommer inte att innebära höjda avgifter för medlemmarna eftersom den posten ryms i budgeten.

 

Var en del av den gröna omställningen, heter en föreläsning av Johan Lexell, Klövsta Energi. Han talar om solceller, energilagring och energigemenskaper. Angelägna frågor för framtiden. Detta sker på Lagnö Bo 9 mars, klockan 14. Affischer kommer att sättas upp på anslagstavlorna.

 

Med hopp om en snar vår.

Styrelsen Lagnö Samfällighetsförening

2023-09-23

Höstens städdag

Höstens städdagStort tack till alla som var med vid områdets arbetsdag lördag 23 september. Ett 40-tal personer deltog. Arbetet avslutades med grillfest och trevlig samvaro vid bryggorna.

2023-02-27

Brev gällande viltstängsel

Ulf Wallin har skrivit och skickat följande brev till Länsstyrelsen Jan-Erik Dalmo handläggare i ärendet "Viltstängsel Trosa". Denna bilaga har även skickats i mail till samtliga medlemmar. För att läsa mer klicka på pilen nedan

2023-02-24

Skarvens utbredning

Trosa kommun vill att kustnära samfälligheter hjälper till att hålla koll på skarvens utbredning. Mer info om du klickar på pilen nedan.

2023-02-05

Ny bänk vid busshållplatsen

Föreningens områdesansvarige Börje Reuterwall har snickrat ihop en bänk till busshållplatsen. Detta gör inte bara att busskuren ser mycket trevligare ut, det är även härligt för barnen att ha något att sitta på när dom väntar på skolbussen.

Bra jobbat Börje!!!

2022-10-26

Ny hjärtstartare vid LagnöBo

Nu finns en ny hjärtstartare monterad på väggen innanför dörren vid entren till Lagnö Bo. För att se bilder klicka på pilen nedan.

2022-10-26

Nyhetsbrev från styrelsen

Från och med nu så kommer styrelsens nyhetsbrev att läggas till föreningens hemsida. Nyhetsbreven går att finna under nyhetsfliken och dom ligger attachade som pdf filer.

2022-05-11

Vårens städdag 2022

Tack alla medlemmar som var med på vårens städdag den 23 april. Det var en lyckad sammankomst där vi fick mycket gjort. Det finns fortfarande en del småhögar med ris längs med vägarna som måste tas upp, detta kommer att åtgärdas av områdesansvariga. Sedan så finns det fortfarande ganska stora mängder kvar efter de träd som fälldes i anslutning till vändplanen på Långbackavägen. Områdesansvariga återkommer om hur detta ska lösas

2022-04-26

Ny ordförande i LBBK!

Lagnövikens Bad och Båtklubb fick en ny styrelseordförande på den återupptagna årsstämman i samband med städdagen den 23 april. Lena Tansey var valberedningens förslag och stämman beslutade enligt förslaget. Det innebär att vi åter igen har samma ordförande i både LBBK och LSFF. Vi tackar Lena för att hon accepterat positionen och hoppas att det gynnar både LSFF och LBBK.

2022-03-30

Återupptaget årsmöte LBBK.

Datum: den 23 april 2022 (i samband med städdagen)

 

Tid: Vid lunchrasten (c:a 12.00)

 

Plats: Grillplatsen nere vid Lagnöviken

Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

5. Upprättande av röstlängd

6. Godkännande av kallelse till mötet

7. Fastställande av dagordning

8. Val av ordförande till föreningen

9. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

10. Mötets avslutande

 

Välkomna

 

Styrelsen i Lagnövikens Bad- och Båtklubb

2022-03-22

Dags för ordinarie föreningsstämma!

Lördag den 2 april 2022 

Plats: Skärborgarnas Hus, Trosa

Tid: LSFF's stämma startar efter LBBK's stämma som börjar kl 12:00.

Mer information hittar ni om ni klickar på pilen nedan.

2022-03-29

Viltstängsel

AB Hvalfisken har ansökt om att sätta upp viltstängsel runt Trosaskogen 1:1. Mer info på denna sida

2022-03-24

Till er med eldstad!

I år kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i samfälligheten 

Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mail eller telefon:

 

 Telefon: 0155-21 65 09

 Mail: info@kustsotarna.se 

 

Detta för att dom ska kunna kontakta er med tänkt tid för besök.

 

Sotarna tackar för ert samarbete och önskar trevlig sommar!

2022-03-09

Vårens städdag!

Den 23 april kl 09:00 samlas vi på fotbollsplanen/lekplatsen. Klockan 13:00 så avslutar vi med korvgrillning nere vid badplatsen. 

Mer information om vad som behöver göras på städdagen kommer senare.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. 

2022-03-09

Ved, ved och ved!

Träd har fällts nedanför vändplanen i slutet av Långbackavägen. Det är fritt fram för föreningsmedlemmar att kapa upp, köra hem och omvandla fällorna till ved. Man får ta vara på alla träd som är fällda som ligger utanför tomten Långbackavägen 33.

2022-02-21

Meddelande från Valberedningen.

Det saknas en kassör i styrelsen för 2022. Så om det är någon som är intresserad av ett roligt "arbete" tillsammans med ett härligt gäng så hör av er till Ronnie Mårtensson på Tel: 0730775488

2022-01-21

WebMaster söker bilder till hemsidan

Hej kära medlemmar, för att kunna göra vår hemsida ännu bättre och levande så letar jag efter vackra bilder på våra omgivningar, medlemmar som går med på att synas på bild och allt annat som rör vår förening. Om ni sitter på fina bilder så mail:a dom gärna till webmaster@lagno.se

Ps skriv gärna att ni går med på att dom publiceras på vår hemsida (alltså dom blir publika).

Tack!!!

bottom of page