top of page

Styrelsen

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Kontakta styrelsens ledamöter via mejl till info@lagno.se

Ordförande, Elisabet Söderström
Kassör, Josefine Söremark
Sekreterare, Mårten af Ekenstam
Område och vägar: Börje Reuterwall och Peter Rudemo Ingevall

Suppleant, Carl-Olof Wejdmark
Suppleant, Tomas Fjällström

 

bottom of page