top of page

Styrelsen

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Kontakta styrelsens ledamöter  via mejl till info@lagno.se

Ordförande, Lena Tansey, 070-3328636 
Kassör, Ing-Marie Engström 
Sekreterare, Susanne Reuterwall, 070-2303709 
Område, Börje Reuterwall, 070-6422462
Vägarna, Olle Wiklund, 070-5395520

Suppleant, Carl-Olof Weidmark
Suppleant, Björn Torbjörnsson
Suppleant, Maria Rudemo

bottom of page