top of page

Valberedning

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Kontakta valberedningens ledamöter via info@lagno.se.

Barbro Dahlberg - Sammankallande

Anders Lidstrand
 

bottom of page