top of page

Fastighetsöverlåtelse

Det är av största betydelse att Samfälligheten har ett aktuellt medlemsregister. Fyll därför i blanketten avseende ändring i medlemsregistret och lämna eller mejla till föreningens kassör.

När en fastighet byter ägare finns det en del att tänka på.

Årsavgiften betalas av den/de som står som fastighetsägare enligt debiteringslängden som presenteras på ordinarie föreningsstämman. Sker ett ägarbyte efter föreningsstämman vill kanske säljaren att avgiften ska fördelas mellan tidigare och nya ägaren/ägarna. Upplyser man mäklaren om detta kan detta regleras i likvidavräkningen. Observera att det inte är Samfällighetsföreningens uppgift att reglera detta. Vi fakturerar och kräver den/de som är ägare enligt debiteringslängden.

Du kan som säljare fylla i ändrade uppgifter själv eller överlåta det till nya ägaren eller mäklaren. Se bara till att alla uppgifter fylls i. Blanketten finns nedan.

- Vill de nya ägarna ha uppgifter om föreningens ekonomiska ställning så se senaste kallelse till ordinarie föreningstämma.  Alternativt kontakta styrelsens kassör

- Har ni övriga frågor runt ägarbytet kontakta föreningens ordförande eller kassör. 

bottom of page