top of page

Organisation

Lagnövikens bad & båtklubb sköts av den valda styrelsen. Styrelsen, revisorer och valberedning väljs på årsmötet för en tid som är beroende på respektive uppdrags mandatperiod.

Adress:
Lagnövikens Bad och Båtklubb
c/o Sven Ginsburg
Lagnö Gård Magasinet
619 92 Trosa

Org nr: 819000-8485
Bg nr: 5107-9689

E-post: lbbk@lagno.se

bottom of page