top of page

Nyinflyttad

Välkommen till Lagnövikens samfällighetsförening!

Som boende i Lagnöviken kommer du att vara medlem i två föreningar, en för boendet (LSFF) men även i (LBBK) som är bad och båtklubben vilken ansvarar för våra båtplatser och bryggor

.

Lagnövikens samfällighetsförening förkortas LSFF och Lagnövikens Bad och båtklubb förkortas LBBK.

Mer information i nedan dokument:

bottom of page