top of page

Projekt i området 2023

  • Dagvattenledningar har reparerats och stubbar i diken har tagits bort.

  • Badvägen har sladdats och grusats.

  • Nya gungor ska sättas upp på lekplatsen.

  • Planering pågår för att förbättra grillplatsen vid stranden.

  • Genomgång ska göras för att identifiera träd som är skadade och behöver fällas.

  • Nystart sker av projektet Grannsamverkan. Kontaktperson är Tomas Fjällström på Mellanvägen.

bottom of page