top of page

Skrivelse till länsstyrelsen gällande viltstängsel runt Trosaskogen 1:1

Ulf Wallin har skrivit och skickat följande brev till Länsstyrelsen Jan-Erik Dalmo handläggare i ärendet "Viltstängsel Trosa". Denna bilaga har även skickats i mail till samtliga medlemmar:

bottom of page