top of page

Styrelsen

Lagnövikens Bad & båtklubb

Kontakta styrelsens ledamöter via mejl: lbbk@lagno.se
 

Ordinarie

Lena Tansey - Ordförande   

Mobil: 070-3328636       

Mejl: info@lagno.se                          

 

Fredrik Högberg          

Mobil: 072–535 48 91                 

Mejl: frehog71@gmail.com        

Tommy Johansson - Hamnkapten            

Mobil: 070-258 91 74                 

Mejl: lagnovikensbyggnadsab@telia.com  

 

Bengt Åkerlid - Brygg och anläggning                    

Mobil - 070 – 696 30 20                 

     

                                                                                                                                   

bottom of page